WYTYCZNE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE FIRMY DCS

CZYM JEST PLIK COOKIE?

Cookie to niewielki plik, w którym są przechowywane ustawienia internetowe. Technologia cookie jest wykorzystywana niemal na wszystkich stronach internetowych. Plik cookie jest pobierany przez przeglądarkę internetową przy pierwszej wizycie na danej stronie. Przy następnej wizycie na tej stronie internetowej przy użyciu tego samego komputera lub urządzenia mobilnego plik cookie i informacje w nim zawarte są odsyłane albo do strony internetowej, która ustawiła plik cookie (własny plik cookie), albo do innej strony internetowej, do której należy (plik cookie strony trzeciej). W ten sposób dana strona internetowa uznaje, że była wcześniej odwiedzana za pośrednictwem tej przeglądarki, i w wielu przypadkach zmienia wówczas wyświetlaną zawartość.

Niektóre pliki cookie są bardzo użyteczne, ponieważ podczas odwiedzania strony internetowej, która była już wcześniej kilkakrotnie odwiedzana przez użytkownika, mogą poprawić doświadczenia z korzystania ze strony. Dzieje się tak pod warunkiem, że użytkownik korzysta z tego samego komputera lub urządzenia mobilnego i tej samej przeglądarki, z których korzystał podczas poprzednich wizyt. Pliki cookie zapamiętują na przykład preferencje użytkownika lub sposób korzystania ze strony internetowej i mogą dostosować wyświetlane oferty do osobistych zainteresowań i potrzeb. W zależności od funkcji i celu, do którego są używane, pliki cookie można podzielić na cztery kategorie: pliki cookie ściśle niezbędne, pliki cookie dotyczące wydajności, pliki cookie funkcjonalne, pliki cookie do celów marketingowych.

W zależności od funkcji i celu, do którego są używane, pliki cookie można podzielić na cztery kategorie: pliki cookie ściśle niezbędne, pliki cookie dotyczące wydajności, pliki cookie funkcjonalne, pliki cookie do celów marketingowych.

TWOJE USTAWIENIA PLIKÓW COOKIE W TEJ WITRYNIE

PLIKI COOKIE W TEJ WITRYNIE, KTÓRE NIE WYMAGAJĄ ZGODY

Tak zwane „ściśle niezbędne” pliki cookie umożliwiają korzystanie z funkcji, bez których nie można używać tej strony internetowej zgodnie z przeznaczeniem. Te pliki cookie są używane wyłącznie przez Digital Charging Solutions GmbH i dlatego są nazywane własnymi plikami cookie. Ściśle niezbędne pliki cookie gwarantują na przykład, że po zarejestrowaniu się na stronie internetowej za pomocą adresu e-mail i hasła użytkownik nie będzie już więcej proszony o podanie swoich danych rejestracyjnych podczas otwierania strony internetowej.

Ściśle niezbędnych plików cookie nie można wyłączyć w przypadku tej witryny. W każdej chwili można jednak wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarce.

Plik cookie Cel Ważność Kategoria
CNAT_ALLOW_COOKIES Służy do dokumentowania zgody na używanie plików cookie. 200 dni Ściśle niezbędne pliki cookie
JSESSIONID LFR_SESSION_STATE_* Służy do identyfikacji użytkownika podczas procesu rejestracji, dzięki czemu nie jest on zobowiązany do ponownej rejestracji po każdym kliknięciu. Sesja: jest usuwany po zamknięciu przeglądarki Ściśle niezbędne pliki cookie
GUEST_LANGUAGE_ID Przechowuje informacje o języku użytkownika. Nie ma wówczas potrzeby wybierania języka ponownie podczas przyszłych wizyt na stronie internetowej 1 rok Ściśle niezbędne pliki cookie
COOKIE_SUPPORT Przechowuje informacje o tym, czy użytkownik może używać plików cookie 1 rok Ściśle niezbędne pliki cookie

PLIKI COOKIE W TEJ WITRYNIE, KTÓRE WYMAGAJĄ ZGODY

Ta witryna (www.chargenow.com) nie wykorzystuje własnych plików cookie, które wymagają zgody.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE I USUWANIE ICH

Można również zablokować pliki cookie i usunąć je, modyfikując ustawienia przeglądarki. Aby zarządzać plikami cookie, większość przeglądarek pozwala na akceptowanie lub odrzucanie ich w całości lub tylko na akceptowanie niektórych kategorii plików cookie. Zapoznaj się z funkcją pomocy zintegrowaną z przeglądarką, aby dowiedzieć się o procedurach zarządzania plikami cookie i usuwania ich.

Jeśli jednak użytkownik ograniczy korzystanie z plików cookie, nie będzie mógł korzystać ze wszystkich interaktywnych funkcji naszej strony internetowej.